نمایندگی های تبریز

نام فروشگاه نام نماینده موبایل تلفن فکس آدرس
زیمنس تکنیک آقای بقایی ۰۹۱۴-۱۱۴۰۳۸۰

۰۴۱-۳۵۵۵۰۱۷۴

۰۴۱-۳۵۵۴۸۹۵۴

۰۴۱-۳۵۵۴۸۹۵۴ تبریز-خ فردوسی-روبروی پاساژ نصیرزاده-فروشگاه زیمنس تکنیک-پ۲۰۳