نمایندگی های تهران

نام فروشگاه نام نماينده موبايل تلفن فكس آدرس
پدیده برق و صنعت محمد علی فرهنگی ۰۹۱۲-۲۴۶۳۱۸۷ ۳۳۹۹۴۸۱۱ ۳۳۹۳۸۰۷۸ خ لاله زار جنوبی – پاساژ بهار – پلاک ۳٫۲۲
الكترو PBS سياوش دلدار ۰۹۱۲۸۴۴۵۴۱۸ ۳۳۹۲۰۱۱۸ ۳۳۹۲۰۶۸۱ لاله زارجنوبي ،پاساژ رزاق منش ،نبش بانك صادرات پلاك ٨
اتوماسيون آريانا پارس امير بيات ۰۹۱۲۴۸۷۸۴۸۸ ۳۳۹۱۵۰۹۶ ۳۳۹۱۴۳۸۷ لاله زار جنوبي ،كوچه بوشهري پاساژ محمد طبقه اول پلاك ٦
كلمسان آرا محسن فرهنگي ۰۹۱۲۰۷۲۵۴۳۳ ۳۳۹۹۹۱۴۸ ۳۳۹۹۹۲۴۳-۴ لاله زار جنوبي ،كوچه بوشهري پاساژ تهران الكتريك زير همكف پلاك١
 ايران نيرو   آقاي كلباسي-محمدی  ۰۹۱۲-۳۳۸۲۲۴۲ ۳۳۹۲۲۰۱۷ ۳۳۹۲۱۹۶۴  لاله زار جنوبی – کوچه بوشهری- پلاک۲۳ 
 الكترو همند   آقاي اميري  ۰۹۱۲-۱۲۶۳۴۴۲

۳۳۹۳۶۲۶۳

۳۳۱۱۷۹۵۶

 ۳۳۹۳۶۲۶۳ خ لاله زار جنوبی  ک شهید ترابی گودرزی پ ۴۶