نمایندگی های شهرکرد

نام فروشگاه نام نماينده موبايل تلفن فكس آدرس
 آریا نیرو شهرکرد سعید علیدادی  ۰۹۱۳-۳۸۱۰۲۱۱  ۰۳۸-۳۳۳۵۱۹۸۹  ۰۳۸-۳۳۳۵۱۹۶۶  شهرکرد.میدان شهدا.ابتدای خیابان ۱۷ شهریور.جنب بن بست بزرگان.ساختمان روستا.فروشگاه آریا نیرو