نمایندگی های شیراز

نام فروشگاه نام نماينده موبايل تلفن فكس آدرس
 فاز الكتريك  آقاي حسام الدين  ۰۹۱۷-۱۱۱۹۳۶۴

۰۷۱-۳۲۳۰۳۲۶۶

۰۷۱-۳۲۳۳۸۰۳۰

 ۰۷۱-۳۲۳۰۸۵۴۳ شيراز خ قا آني شمالي نبش پاساژ جاوید