نمایندگی های قزوین

نام فروشگاه نام نماینده موبایل تلفن فکس آدرس
تاپ تکنیک آقای اشدری ۰۹۱۲-۲۸۱۳۰۳۷ ۰۲۸-۳۳۳۴۴۴۰۰ ۰۲۸-۳۳۳۴۴۴۰۰ قزوین-خ سعدی شمالی-روبروی بانک ملت-جنب کوچه نگار-پلاک ۴۱۶
خدمات برق سینا آقای محمدی نژاد ۰۹۱۲-۱۸۱۵۲۶۳ ۰۲۸-۳۲۲۲۱۴۱۰ ۰۲۸-۳۲۲۲۱۴۱۰ قزوین-شهر صنعتی البرز-خیابان فارابی-جنب مدرسه مطهری- کدپستی۳۴۳۱۹۴۳۶۶۴