نمایندگی های قم

نام فروشگاه نام نماينده موبايل تلفن فكس آدرس
 کالای برق پایتخت سید ابوالقاسم پور حسینی

۰۹۱۲-۱۵۱۹۶۰۸

۰۹۱۲۱۱۸۰۳۴۲

۰۲۵-۳۶۷۰۲۰۲۲-۲۳ ۰۲۵-۳۶۷۰۴۴۹۴

قم-میدان امام خمینی ابتدای بلوار شهید بهشتی – پلاک ۳۳
کد پستی۳۷۱۹۹۷۳۳۷۱  

 الکترو سیستم  حسین جنت پور ۰۹۱۲-۱۰۷۰۰۳۹ ۰۲۵-۳۶۶۲۲۸۸۸ ۰۲۵-۳۶۶۲۲۸۸۸

قم-میدان امام-بلوار شهید بهشتی-بلوار مطهری جنوبی-نبش کوچه پنجم
کدپستی:۳۷۱۹۹۸۸۴۵۹

 کالای برق ولتا  آقای الماسی ۰۹۱۲-۵۵۱۷۰۶۶ ۰۲۵-۳۶۶۲۷۵۴۹ ۰۲۵-۳۶۶۲۷۵۴۹ قم-میدان امام خمینی ابتدای بلوار شهید بهشتی