نمایندگی های اهواز

نام فروشگاه نام نماينده موبايل تلفن فكس آدرس

پرتو صنعت اهواز

آقای

مسعود حسین پور

۰۹۱۶-۱۱۱۱۸۸۵

۰۶۱-۳۲۲۲۲۷۳۳

۰۶۱-۳۲۲۲۱۹۱۲۸

۰۶۱-۳۲۲۲۰۲۱۹ اهواز – خیابان طالقانی – بین نظامی و فردوسی-جنب داروخانه دکتر هنرمند.